AWANGARDA I PAŃSTWO

26.10.2018 - 27.01.2019

Awangarda - jakim celom społecznym i ideologiom służyła? W jakich relacjach
do procesów państwotwórczych, narodowościowych i politycznych się
znajdowała? Gdzie leżą jej granice i czy pokrywają się z granicami
państwowymi i podziałami etnicznymi? Wystawa "Awangarda i państwo" próbuje
odpowiedzieć na te pytania poprzez ukazanie złożoności związków łączących
ruchy awangardowe z burzliwymi przemianami politycznymi w XX wieku.

Wystawa prezentuje zmieniający się stosunek twórców awangardy do państwa w
okresie II Rzeczypospolitej i PRL-u. Przyjęty zakres czasowy pozwala śledzić
i porównywać przemieszczanie się znaczeń w ramach takich wątków, jak
zaangażowanie społeczne i lewicowość, suwerenność i niepodległość, wolność
sztuki i sytuacja materialna artysty, a w końcu sposób uhistoryczniania
przedwojennej awangardy ze względu na funkcjonowanie sztuki w okresie
PRL-u.

Ekspozycja wypełnia wszystkie trzy piętra ms1 ponad sześciuset pracami
artystów i artystek, pochodzącymi z polskich i zagranicznych zbiorów.

Więcej o wystawie TUTAJ


Kup bilet wstępu Możesz zarezerwować bilet na konkretny dzień i opłacić go później