PROTOTYPY: DOM MODY LIMANKA. NOWA KOLEKCJA

22.02.2019 - 21.04.2019

Wystawa jest elementem projektu pod tytułem Prototypy, testującego to pojęcie na materiale z kolekcji Muzeum Sztuki. Zaproszeni artyści i artystki użyją dzieł z zasobów muzealnych do prób modelowania współczesnej nam rzeczywistości. Dzięki ich działaniom kolekcja ms będzie jawiła się jako zasób praktyk i metod czekających na ponowne wykorzystanie, aktualizację i uruchomienie. W ten sposób chcemy zrównoważyć „produkcję” nowych prac w duchu ekologicznym: wykorzystując je powtórnie i budując z nich nowe konteksty. 

Więcej o wystawie  TUTAJ