ANDRZEJ MARIAN BARTCZAK. POST-QUAM

ANDRZEJ MARIAN BARTCZAK. POST-QUAM

14.04.2023 - 10.09.2023

Wystawa jest przeglądem wybranych prac artysty: rysunków, malarstwa, ceramiki, obiektów i instalacji, składających się na tytułowy cykl Post quam, realizowany od roku 1979 do dzisiaj. Prace są inspirowane wydarzeniami z życia artysty, które, jak pisze zostawiły niezatarte bruzdy w myślach, uczuciach i rozumie i mają charakter autobiograficzny. Według autora znaczenie tytułu może odnosić się także do wszelkiej twórczości rozumianej jako trwający w czasie, intencjonalny i precedensowy proces, w którym dzieła wyrastają na gruncie innych dzieł.

Więcej o wystawie  TUTAJ

Kup bilet wstępu Możesz zarezerwować bilet na konkretny dzień i opłacić go później
Elementy powiązane - dzieła