JIMMIE DURHAM. BOŻE DZIECI, POEMATY

03.03.2018 - 13.05.2018

Artysta, poeta i aktywista Jimmie Durham znany jest z realizacji, których tematyka dotyka mitologii związanych z przynależnością narodową i etniczną. Projekt God’s Children, God’s Poems (2017r.) eksploatuje mitologiczny wymiar relacji między naturą a człowiekiem wpisanych w europejską kulturę. Za pomocą czternastu rzeźb, wykonanych z czaszek zamieszkujących niegdyś Europę zwierząt zestawionych z odpadami współczesnej cywilizacji, kreuje nową opowieść wychodzącą poza klasyczne europejskie dychotomie natury i kultury, tego, co ludzkie, i tego, co nieludzkie, przedmiotu i podmiotu. Wystawa przygotowywana we współpracy z Migros Museum w Zürichu.

kuratorka: Heike Munder
kuratorka ze strony MS: Maria Morzuch

Więcej o wystawie:  TUTAJ