ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI. DZIAŁANIA ARCHAICZNE

ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI. DZIAŁANIA ARCHAICZNE

25.10.2023 - 02.06.2024
Przez niektórych krytyków sztuki i kuratorów wystaw, twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego określana jest jako skupiona na problematyce przestrzeni, światła i metafizycznych odniesień. Inni zauważają obecną w tym malarstwie ogromną pasję poszukiwania, która "nie pozwala artyście na dłuższe trwanie przy już osiągniętym rozwiązaniu jakiegoś malarskiego problemu"; pasję, która powoduje, że jest to sztuka otwarta na ryzyko poszukiwania nowego a "wyrzekania się wygody obcowania ze znanym i opanowanym"; że jest to sztuka wynikająca bardziej z wewnętrznego przeżycia niż czynnika zewnętrznego, w wyższym stopniu wyłaniająca się z kontemplacji niż obserwacji.


Więcej o wystawie  TUTAJ 


Kup bilet wstępu Możesz zarezerwować bilet na konkretny dzień i opłacić go później
Elementy powiązane - dzieła