SALA NEOPLASTYCZNA. STAN POCZĄTKOWY

SALA NEOPLASTYCZNA. STAN POCZĄTKOWY

31.05.2023 - 31.12.2024
WW związku z 75. rocznicą powstania Sali Neoplastycznej podejmujemy próbę odtworzenia owego historycznego układu Galerii Sztuki Nowoczesnej w sposób zbliżony do tego, jak mógł wyglądać w czasie inauguracji w 1948 roku, i w oparciu o koncepcję prezentacji zbiorów sztuki Mariana Minicha, która została opublikowana w jego artykule O nową organizację muzeów sztuki (1965). Była to koncepcja bliska Teorii widzenia (1958) Władysława Strzemińskiego i opierała się na badaniu formy dzieła sztuki. W momencie powstawania Sala stanowiła część Galerii Sztuki Nowoczesnej, przygotowanej przez ówczesnego dyrektora Muzeum Mariana Minicha. Trzy piętra Pałacu Maurycego Poznańskiego prezentowały kolekcję poszeregowaną "według rozwoju artystycznych zagadnień, po linii systematyki stylistycznej", począwszy od średniowiecza po wiek XX. Sama Sala Neoplastyczna mieściła się na końcu trasy zwiedzania, na drugim piętrze.

Więcej o wystawie  TUTAJ


Kup bilet wstępu Możesz zarezerwować bilet na konkretny dzień i opłacić go później
Elementy powiązane - dzieła