Przemysław Kwiek

Przemysław Kwiek

1945

Dyplom uzyskał w 1970 roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wypowiada się w wielu mediach. Zajmuje się przede wszystkim sztuką akcji, którą uprawiał jako jeden z pierwszych w Polsce. Swoje wystąpienia określał mianem appearance. W latach 1971–1987 tworzył z Zofią Kulik duet KwieKulik. W kręgu ich zainteresowań znalazły się m. in. akcje, performanse, fotografia, film, mail-art oraz teksty teoretyczne, interwencyjne i dokumentacyjne, często o charakterze krytycznym, co pozostanie obecne także w późniejszej działalności artystycznej Kwieka. W indywidualnej twórczości realizuje przede wszystkim akcje artystyczne i performanse, w których często komentuje system i politykę. W latach 90. XX wieku powraca do malarstwa, które łączy z fotografią dotykając problemu obrazu w obrazie oraz różnicy przekazu w zależności od techniki. Artysta tworzy także prace, w których łączy tekst i obraz.

Karolina Jabłońska (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 96).

Przemysław Kwiek
Przemysław Kwiek, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła