Andrzej Marian Bartczak

Andrzej Marian Bartczak

1945

Urodzony w Kutnie. W latach 1963-69 studiował na wydziale tkaniny PWSSP w Łodzi, specjalizacja - druk na tkaninie. Malarstwo studiował w pracowniach Stanisława Romana Byrskiego i Stanisława Fijałkowskiego, tkaninę w pracowniach Janiny Tworek-Pierzgalskiej i Hanny Orzechowskiej, kompozycję w pracowni Lecha Kunki. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1969, członek ZPAP. W 1971 zaczął wykładać na wydziale grafiki macierzystej uczelni. Profesor zwyczajny ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, kierownik pracowni technik drzeworytniczych. Wykładowca Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1986–2000 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Drzeworytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem, tkaniną. Twórcą książek artystycznych i obiektów. Autor ponad stu wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Luksemburgu, Niemczech, Szwecji, USA. Uczestnik ponad 400 wystaw zbiorowych. Laureat licznych nagród i wyróżnień (m.in. trzykrotny laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki).

Maciej Cholewiński

Andrzej Marian Bartczak
Andrzej Marian Bartczak
Dzieła