Wojciech Fangor

Wojciech Fangor

1922 - 2015

Biografia artystyczna Wojciecha Fangora jest jedną z najciekawszych w historii polskiej sztuki. W pierwszej połowie lat 50. zaangażował się w socrealizm, tworząc obraz Postaci (1950, w kolekcji Muzeum Sztuki), który traktowany jest jako najważniejsze i artystycznie najciekawsze dzieło tego kierunku w Polsce. Następnie powrócił do poszukiwań w zakresie malarstwa abstrakcyjnego, stając się jednym z czołowych przedstawicieli sztuki optycznej. Brał udział w kluczowej dla op-artu wystawie "Responsive eye" w Musem of Modern Art w Nowym Jorku w 1965 roku. W roku 1970 jako jedyny dotąd polski artysta miał indywidualną wystawę w Guggenheim Museum w Nowym Jorku. Przez wiele lat mieszkał w USA, pracując jako wykładowca. Później powrócił do malarstwa figuratywnego, poświęcając je studiom nad historią sztuki. W roku 2008 odtworzył Studium przestrzeni w nowym budynku Muzeum Sztuki – Ms2.

Maria Morzuch (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010,  s. 81)

Wojciech Fangor
Wojciech Fangor, fot. Marcin Stępień, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła