Peter Lowe

Peter Lowe

1938

Peter Lowe jest brytyjskim artystą działającym w obszarze sztuki abstrakcyjnej, poszukującym w geometrii logiki budowy samego dzieła sztuki. Tworzy w różnych mediach: zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem, grafiką, wykonuje reliefy i instalacje, w tym mobile i rzeźby w przestrzeni publicznej. W 1965 roku objął stanowisko wykładowcy w macierzystej uczelni i pozostał tam jako nauczyciel do 2000 roku, do czasu przejścia na emeryturę.

Lowe studiował w Goldsmiths College w Londynie w latach 1954-1960, pod kierunkiem Kennetha i Mary Martinów, co miało istotny wpływ na jego późniejszą twórczość. Poglądy obojga Martinów znajdowały odzwierciedlenie w prowadzonych przez nich wykładach i przygotowały następną generację wypowiadających się przez geometrię artystów. W połowie lat 60. w Barry Summer School Lowe spotkał Jeffreya Steele’a, z którym w 1969 roku współtworzył The Systems Group. Grupa powstała po wspólnej wystawie w Amos Anderson Museum w Helsinkach. Jej zadaniem było propagowanie sztuki racjonalnej, pozbawionej emocji, opartej na matematycznych wyliczeniach. Członkami tej grupy byli także m. in. Michael Kidner, Jean Spencer i Malcolm Hughes, a współpracowali z nią m. in. Richard Allen, John Law i Norman Dilworth. Grupa rozpadła się w 1976 roku, jednak Lowe, podobnie jak Steele pozostał związany ze sztuką geometryczną.

W 1980 roku uczestniczył w wystawie Pier + Ocean w Hayward Gallery w Londynie, przeniesionej do Kröller-Müller Museum w Otterlo. Wystawa ta była inspiracją dla Ryszarda Waśki do zorganizowania w Łodzi ekspozycji Konstrukcja w procesie, w której Lowe brał udział. Do Łodzi wracał zresztą kilkakrotnie przy okazji różnych wystaw. Prezentował swoje prace również w innych polskich miastach, m. in. w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie.  Lowe od lat 60. przez kolejne dziesięciolecia był jednym z członków nieformalnej międzynarodowej wspólnoty artystów działających w obszarze abstrakcji geometrycznej. Na początku drugiego tysiąclecia, kiedy Getulio Alviani tworzył kolekcję prac dla Vukovaru [22 del futuro per il futuro di vukovar], podarował swoje prace do tej kolekcji. Wystawa kolekcji była prezentowana w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2005 roku. Kilka lat później, w 2011 roku w Muzeum Sztuki jego prace były prezentowane przy okazji wystawy Konstrukcja w procesie 1981 - wspólnota, która nadeszła?.

W 2016 roku jego prace eksponowane były także w Tate Britain w Londynie na wystawie Spotlight on Systems, ważnej ekspozycji prezentującej osiągnięcia brytyjskich geometrystów. Strona artysty: www.peter-lowe.com

 

Anna Saciuk-Gąsowska 

Dzieła