ATLAS NOWOCZESNOŚCI. ĆWICZENIA

ATLAS NOWOCZESNOŚCI. ĆWICZENIA

Dynamiczny charakter współczesnego świata sprawia, że mapy i atlasy szybko tracą na aktualności. Dlatego potrzebujemy nowych, które będą zachęcać do poszukiwań nieodkrytych jeszcze znaczeń, doświadczeń i emocji. Pierwsza prezentacja wystawy Atlas nowoczesności stanowiła zaproszenie do wyprawy po ścieżkach, które prowadziły od źródeł nowoczesnego świata do współczesności. W nowej odsłonie proponujemy publiczności samodzielne wytyczenie tras w kontekście wyzwań przyszłości.

Nowoczesność. Epoka, według jednej teorii rozpoczynająca się wraz z wybuchem rewolucji francuskiej i zwycięstwem wzniosłych idei spod hasła: wolność, równość, braterstwo. Według drugiej, kojarzona z czasem erupcji innej rewolucji – przemysłowej oraz rozwojem bezdusznego kapitalizmu, wprowadzającego silny podział w społeczeństwie na wypracowujących zysk i nim dysponujących.

Era, której koniec wieszczono wiele razy, za każdym razem, wzbogacona o co najwyżej kolejne przedrostki, wychodziła z batalii wygrana. Niezmiennie wpływa na współczesny świat: kulturę, naukę, społeczeństwo, politykę, ekonomię, a także na wyobrażenia na temat nas samych. Chcąc zrozumieć obecny czas musimy ciągle do nowoczesności wracać. Wystawa dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi proponuje właśnie taką poznawczą podróż.

Nazwaliśmy ją Atlasem, jest bowiem zbiorem map rozrysowujących topografię nowoczesności – czasoprzestrzeni, której geograficzne i chronologiczne granice pozostają płynne i nieokreślone. Tak samo, jak w pierwszej odsłonie Atlasu mapy te odnoszą się do 14 rozpoznanych przez nas terytoriów nowoczesnej czasoprzestrzeni: autonomię, eksperyment, emancypację, ja, kapitał, katastrofę, maszynę, miasto, muzeum, normę, tradycję, postęp, propagandę i rewolucję. Nowy Atlas zmienia jednak swój charakter – ma nie tyle opisywać rzeczywistość, ile zachęcać do tworzenia jej własnych, samodzielnych opisów. Tym sposobem, Atlas daje wyraz przekonaniu, że nie ma jednej nowoczesności, a wielość jej manifestacji łączy się z wielością oddziaływujących na nią idei, wizji, religii, tradycji, społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów.

Więcej o wystawie  TUTAJ 
 

Kup bilet wstępu Możesz zarezerwować bilet na konkretny dzień i opłacić go później
Elementy powiązane - dzieła