Artur Żmijewski

Artur Żmijewski

1966

Pragnienie wzbudzania współodczuwania u ludzi przesądza o zaangażowaniu jego sztuki. W latach 90., ze względu na podejmowaną wówczas problematykę ciała i jego relacji z mechanizmami władzy − wykluczania, represji i stygmatyzacji, wiązano jego twórczość ze sztuką krytyczną. Sam w opublikowanym w 2007 roku tekście Stosowane sztuki społeczne nie tylko obstaje przy krytycznej funkcji sztuki wobec wszelkiego rodzaju władzy, ale, co więcej, postuluje przekształcenie sztuki w efektywną praktykę oddziaływania na społeczeństwo. W 2005 roku filmem Powtórzenie reprezentował Polskę na 51. Biennale w Wenecji.

 

Jarosław Lubiak (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [451]).

 

Dzieła