Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi

Udostępnij:
autor: Realizacja: Wojtek Dzięcioł, Błażej Filanowski, Maciej Szafnicki
tytuł: Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi
czas emisji: 04"41"
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi, Opus Film
rok: 11.12.2015

Opis

Wystawa dotyczyła pierwszych, pionierskich lat Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Objęła okres od momentu powstania, poprzez formowanie się programu szkoły aż do stycznia roku 1950, w którym Władysław Strzemiński został z niej zwolniony.
 
Przygotowana przede wszystkim w oparciu o dokumentację przechowywaną w ASP i dzieła z kolekcji Muzeum Sztuki wystawa sygnalizuje różnorodność poszukiwań i twórczych dróg pierwszych wykładowców i studentów. Jest także świadectwem znaczącego wpływu wykładów Władysława Strzemińskiego z historii sztuki i kompozycji na twórczość studentów, co najwyraźniej odzwierciedla się w pracach powstałych w czasie plenerów artystycznych, na których Strzemiński był jednym z opiekunów.

Tytułowe wczesne lata prezentowane były przez prace pochodzące sprzed 1950 roku, wystawa stała się okazją do zobaczenia w jednej przestrzeni dawnych prac Stefana Wegnera, Bolesława Hochlingera, Romana Modzelewskiego (ówczesnych wykładowców) i bardzo wczesnych prac grona studentów uczelni, w tym Stanisława Fijałkowskiego, Lecha Kunki, Stefana Krygiera, Judyty Sobel, Andrzeja Strumiłły i Bolesława Utkina.
 
Uczelnia w założeniu programowym miała zapewnić "dopływ wykwalifikowanych sił do przemysłu, a posiadających jak najwyższe kwalifikacje artystyczne", jak pisał Leon Ormezowski, pierwszy rektor powstałej szkoły, we wniosku do Ministra Kultury o zgodę na utworzenie tej placówki. Rok 1950 jest datą graniczną, po której dotychczasowa kadra i nowatorski program uczelni zostały radykalnie zmienione. Wkrótce po zwolnieniu z pracy Władysława Strzemińskiego zawieszono również w obowiązkach jego najbliższego współpracownika i rektora uczelni, Stefana Wegnera - jedynego, którego twórczość i poglądy artystyczne były zbieżne z tymi głoszonymi przez Strzemińskiego. Ich wymuszone przez władze odejście zakończyło pewien etap w kształtowaniu uczelni i wizji jej rozwoju, do których powrót możliwy był dopiero po odwilży 1956 roku.

Pretekstem dla stworzenia wystawy przygotowanej wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i Muzeum Sztuki było siedemdziesięciolecie powstania w Łodzi Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dzisiejszej ASP im. Władysława Strzemińskiego.

Kuratorzy: Anna Saciuk-Gąsowska (MSŁ) i Wojciech Leder (ASP)
Identyfikacja wizualna wystawy: Olga Zielińska (ubiegłoroczna absolwentka łódzkiej ASP)
Projekt ekspozycji: Joanna Góra-Raurowicz (tegoroczna dyplomantka ASP)
Koordynacja: Michał Nowakowski


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła