Muzeum Przyszłości 01: Alternatywne scenariusze jutra [rozmowy i wywiady]

Udostępnij:
autor: Muzeum Sztuki w Łodzi
tytuł: Muzeum Przyszłości 01: Alternatywne scenariusze jutra
czas emisji: 01:37:43
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
rok: 18.02.2021

Opis

Podczas spotkania inaugurującego tegoroczny dyskursywny cykl Muzeum Przyszłości wraz z Joanną Bednarek, Dianą Lelonek, Zofią nierodzińską oraz Anną Sudoł podjęliśmy próbę uruchomienia futurologicznej spekulacji na temat losów instytucji sztuki i zastanawialiśmy się, czy wizja przyszłości bez muzeów jest możliwa.

„[…] Ciągły stres i cofnięte środki finansowe nie pozwalają nam już dłużej realizować programu. Omówiłam moje wątpliwości z dyrekcją i naszym zespołem kuratorskim. Wspólnie podjęliśmy decyzję o zamknięciu instytucji na stałe, przestrzeń oddajemy w użytkowanie chwastom, ptakom i owadom. Niech zarasta” – mówi lektorka w filmie Diany Lelonek „Formy przetrwania”. Film, który posłużył jako punkt wyjścia do naszej rozmowy, kreśli wizję świata bliżej nieokreślonej przyszłości. Jest to świat targany kryzysami, świat niepewny, świat u progu kluczowych przewartościowań i zmiany dotychczasowych paradygmatów. W gronie dyskutantek zastanawialiśmy się nad alternatywnymi scenariuszami przyszłości, zarówno dla instytucji sztuki, jak i dla świata, w którym tego rodzaju miejsca nie będą już dłużej potrzebne, a na pewno nie w kształcie jaki znamy teraz.


MUZEUM PRZYSZŁOŚCI

Okrągłe rocznice zwykle skłaniają do refleksji - my jednak wybiegamy w przyszłość. 90-lecie przekazania muzeum Międzynarodowej Kolekcji Sztuki przez grupę "a.r.", które obchodzimy w tym roku, traktujemy jako punkt wyjścia do rozmów, dyskusji i spekulacji o tym, czym będzie nasza instytucja za 10 lat, w swoje stulecie.

Osią tych rozważań jest „Awangardowe muzeum” – planowana na jesień 2021 wystawa, będąca efektem naszych wieloletnich badań. Ekspozycja, mimo że osadzona w kontekście historycznym, podejmie zaskakująco aktualne wątki. Pokaże bowiem awangardowe myślenie o instytucjach jako o przestrzeniach eksperymentu, rozwoju sztuki czy produkcji wiedzy. Pozwoli zobaczyć w muzeum inicjatywę społeczną, której celem jest projektowanie możliwych scenariuszy przyszłości. Lub - bardziej doraźnie - instytucjonalną formę samopomocy, bo z jednej strony zapewnia artystom finansowanie, z drugiej zaś „archiwizuje” ich twórczość dla kolejnych pokoleń. Działanie takich wychylonych w przyszłość instytucji, które można pomyśleć dzięki wystawie "Awangardowe muzeum", ma więc odpowiadać na potrzeby tu i teraz.

Cykl rozmów, dyskusji i wykładów „Muzeum Przyszłości” ujmie w dyskursywną ramę tegoroczny program ms. Stworzy też płaszczyznę do interdyscyplinarnych dialogów na ważne dziś tematy, by móc zacząć budować pomost między obrazem muzeum z przeszłości, a wizją muzeum przyszłości. W gronie teoretyczek/ów, filozofek/ów, ekonomistek/ów, artystek/ów i w końcu muzealniczek i muzealników, postaramy się pomyśleć, jakiego muzeum będziemy potrzebować za dekadę.

Całoroczna dyskusja toczyć się będzie na temat futurologicznych wizji, ekonomii, świata wirtualnego, troski, zdrowia psychicznego, dostępności, uczestnictwa oraz ekonomii i ekologii uwagi. Tą drogą będziemy się zbliżać do możliwych wersji awangardowego muzeum przyszłości.


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła