Mieczysław Szczuka

Mieczysław Szczuka

1898 - 1927

Mieczysław Szczuka
Mieczysław Szczuka, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła