Rekonstrukcja. Między ciałem a archiwum [dyskusja]

Udostępnij:
tytuł: Rekonstrukcja. Między ciałem a archiwum [dyskusja]
autor: Łukasz Guzek, Magdalena Lipska, Tomasz Plata, Dorota Sosnowska
rodzaj wydarzenia: Spotkanie, dyskusja
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 19.04.2018
czas emisji: 1:57:36
produkcja:
adnotacja:

Opis

Rekonstrukcja jako strategia artystyczna i badawcza ustanawia pole, w którym ciało spotyka się z archiwum. Na podstawie dokumentów, resztek, pracowicie gromadzonych dowodów odtworzone zostaje w ciele i przez ciało to, co wydawało się bezpowrotnie utracone. Co jest efektem rekonstrukcji? Czy stanowi ona kopię podległą władzy pierwotnego wydarzenia czy też raczej staje się autonomicznym, nowym zdarzeniem konstytuującym powtórzenie jako akt twórczy? Jak patrzeć na rekonstrukcję i jak ją rozumieć? Według niektórych teoretyków każdy akt performatywny jest powtórzeniem, zawartym w ciele i w geście cytatem. Idąc tym tropem rekonstrukcję aktualizującą przeszłość, zaburzającą linearny charakter czasu można uznać za swoiste archiwum performansu, jego trwanie w niekończącej się pętli przywołań, nawiązań i przetworzeń. Widziany przez pryzmat rekonstrukcji performans przestaje być efemeryczny i ulotny, staje się trwałym medium historii. Czy tak rozumiana rekonstrukcja jest więc sposobem na badanie historii performansu, historii tego, co wydawało się utracone? Jakie miejsce w takim uprawianiu historii zajmuje ciało i jak nie stracić do z oczu?

Dyskusję wokół tych i innych związanych z tematem zagadnień z Łukaszem Guzkiem, Magdaleną Lipską i Tomaszem Platą poprowadziła Dorota Sosnowska.

Łukasz Guzek - łączy badania naukowe historyka sztuki z krytyką artystyczną i praktyką kuratorską. Zajmuje się sztuką akcji, w tym sztuką performance i tematyką powiązaną: wystawiennictwo dzieł sztuki efemerycznej; dokumentowanie i funkcja dokumentacji w sztuce współczesnej; artystyczna i społeczno-polityczna rola artist run initiatives (ARI). Jego najnowsza książka “Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce” (2017) stanowi podsumowanie badań i doświadczeń pracy z artystami prowadzonych od początku lat dziewięćdziesiątych. Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych.

Magdalena Lipska - kuratorka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie m.in. współorganizowała program badawczy poświęcony performansowi, realizowany w 2014 i 2015 roku, którego efektem jest publikacja “Points of Convergence: Alternative Views on Performance” (2017).

Tomasz Plata - redaktor, teatrolog, autor książek, kurator. Dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Kurator cyklu działań teatralno-performatywnych i redaktor poświęconej im publikacji (wspólnie z Dorotą Sajewską, 2014) pt. “RE//MIX”. Redaktor książki "Akademia Ruchu. Teatr" (2015) zawierającej rekonstrukcje siedmiu najciekawszych spektakli zespołu. 

Dorota Sosnowska - wykładowczyni w Zakładzie Teatru i Widowisk (IKP, Uniwersytet Warszawski). Kulturoznawczyni zajmująca się teatrem i performansem. W ramach projektu badawczego "Performanse pamięci: strategie testymonialne, rekonstrukcyjne i postfaktualne Performanse pamięci: strategie testymonialne, rekonstrukcyjne i kontrfaktyczne w literaturze i sztukach performatywnych XX i XXI wieku" pracuje nad zagadnieniem rekonstrukcji w sztuce i życiu społecznym. Jest współredaktorką książki "Robotnik. Performanse pamięci" poświęconej kulturze robotniczej widzianej z perspektywy odtworzenia, powtórzenia i rekonstrukcji.

Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła