Archiwum Krzysztofa Knittla

Udostępnij:
autor:
tytuł: Archiwum Krzysztofa Knittla
adres wydawniczy: Warszawa
rok powstania: 1973 - 2000
rodzaj dokumentu: druki ulotne
adnotacja: W skład Archiwum wchodzą następujące zespoły dokumentów: Krzysztof Knittel, zbiór dokumentów Grupy Kompozytorskiej KEW (1973-77). Sygn. D.S.51; Krzysztof Knittel, programy koncertowe Grupy Kompozytorskiej KEW(1974-77). Sygn.D.S.52; Krzysztof Knittel, programy koncertowe Niezależnego Studia Muzyki Elektroakustycznej (1982-84). Sygn. D.S.53; Krzysztof Knittel, programy koncertowe i 6 plakatów, w tym SEPR (1980-2000). Sygn. D.S.54
sygnatura: D.S. 51-54

Opis

Archiwum Krzysztofa Knittla to zbiór dokumentów dotyczących solowej działalności Krzysztofa Knittla. Zawiera autorskie dokumenty, programy koncertowe oraz plakaty.

Wiele z nich jest związanych z Grupą kompozytorską Krzysztofa Knittla, Elżbiety Sikory i Wojciecha Michniewskiego, która utworzona została w 1973 roku przez studentów kompozycji warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Grupa postawiła sobie za cel wprowadzenie nowych elementów do muzyki elektronicznej. Istotny był kolektywny aspekt twórczości oraz rola improwizacji. Muzycy eksperymentowali również z wykonywaną na żywo muzyką elektroniczną. Pierwszy koncert miał miejsce w 1974 roku. Wykonane zostały trzy własne utwory, w tym Szeptet Michniewskiego, Pieśni rozweselające serce Sikory oraz kompozycje Mauricia Kagela i Luka Ferrariego. Oprócz kompozycji indywidualnych twórców grupa skomponowała również trzy kolektywne utwory: Drugi poemat tajemny (na podstawie wiersza Guillaume Apollinaire’a), W Tatrach (bazujący na poemacie symfonicznym Władysława Żeleńskiego) oraz Strefy przylegania. Współpracowali również z artystami wizualnymi , np. Kazimierz Urbański zrealizował specjalną projekcję dla ich utworu. 


Daniel Muzyczuk


Ze względu na nieuregulowany stan prawny,  nie możemy udostępnić reprodukcji wszystkich dokumentów. Ich szczegółowy wykaz znajduje się tutaj. Oryginały znajdują się w Dziale Dokumentacji Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie są udostępniane zainteresowanym. 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".

Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła