Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Udostępnij:
Datowanie: 2018
Technika: instalacja
Rozmiar:wys. 227 cm, szer. 200 cm, głęb. 200 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 09.07.2020
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/633
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Inspiracją do powstania pracy są matriarchalne kulty słowiańskie i mitologie boginiczne. Artystka chce stworzyć alternatywną legendę cywilizacji. Bez kolonializmu, postępu, chrześcijaństwa i innych monoteistycznych religii, bez patriarchatu i dominacji ludzi nad przyrodą. Rzeźba „Źródło” jest stylizowana na archaiczny kultowy posąg wodnej bogini, symbolizującej kobiecą seksualną moc, życie i duchowość związaną z żywiołami przyrody.


Co by było gdyby chrześcijaństwo i inne monoteistyczne, patriarchalne religie nie skolonizowały Ziemi? Jakie wzorce i archetypy organizowałyby zbiorową podświadomość, gdyby na tym kawałku globu, który nazywa się tymczasowo Polską, przetrwały matriarchalne kulty słowiańskie? To powracające pytania stawiane przez Agnieszkę Brzeżańską w cyklach prac poświęconych tradycjom boginicznym i kultom Matki Ziemi.

Stylizowana na archaiczne znalezisko rzeźba Źródło jest fikcyjnym śladem kultu wodnej bogini. To figura alternatywna wobec chrześcijańskich i patriarchalnych wizji kobiety jako podrzędnej, pełnej wstydu służącej/opiekunki, bądź - w wersji grzesznej i utowarowionej – fetyszu seksualnego. Źródło to personifikacja bogini afirmatywnej seksualnej mocy i cielesności oraz duchowości zakorzenionej w żywiołach przyrody.  


Joanna SokołowskaDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".

Agnieszka Brzeżańska

Artystka studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Warszawie i na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki. W swoich pracach skupia się na uchwyceniu relacji między ludźmi i różnymi formami życia na Ziemi, którą przedstawia jako żywy, plastyczny mechanizm. Sięga w tym celu po źródła wiedzy i doświadczenia reprezentujące holistyczne, ekologiczne podejście do wszechświata. Inspirują ją tak różne dziedziny jak fizyka kwantowa, tradycje alchemiczne, teorie systemowe, psychologia archetypów, tao, głęboka ekologia, wiedza ludowa, feminizm i dziedzictwo matriarchalne. Jej prace wyrażają krytykę powiązanych systemów patriarchatu, kapitalizmu,...