Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Kompozycja przestrzenna (3)

Katarzyna Kobro

Kompozycja przestrzenna (3)

Udostępnij:
Datowanie: 1928
Technika: rzeźba
Materiały:stal malowana
Rozmiar:wys. 40 cm, szer. 64 cm, głęb. 40 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.12.1945
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/17
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Autorsko tytułowana i datowana. Eksponowana wielokrotnie, z pewnością na „Wystawach Grupy Plastyków Nowoczesnych", Warszawa – Łódź 1933. Ocalona przez artystkę  w  1940  r. przed całkowitym zniszczeniem na wysypisku śmieci, przetrwała wojnę, a w 1945 r. wzbogaciła łódzką kolekcję  sztuki  nowoczesnej. Stanowiła  kompozycję  modelową, pierwszą znaną nam realizację przestrzenną skonstruowaną konsekwentnie w proporcjach 8 : 5. Jej fotografie oraz rysunki  aksonometryczne, z zaznaczonym  systemem stosunków wielkości poszczególnych  odcinków, ilustrowały trzykrotnie teoretyczne rozważania na temat rytmów. Jest asymetryczna, monochromatyczna (biała), zestawiona  zaledwie z 4 płaszczyzn, dwóch kwadratowych o  modularnie zróżnicowanych  wielkościach i dwóch prostokątnych, z których jedna półkoliście wygięta. Konstrukcja otwarta we wszystkich kierunkach na przestrzeń.

(Zenobia Karnicka, cytat z katalogu: „Katarzyna Kobro 1989-1951. W setną rocznicę urodzin", kat. wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1998, s. 131 )

Wystawy

Katarzyna Kobro (1898-1951). W setną rocznicę urodzin., 1998-10-21 - 1999-01-17
abstraction création 1931-1936 (Münster), Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturdeschichte Landschaftsverband Westfalen –Lippe, Münster, 1978-04-02 - 1978-06-04
abstraction création 1931-1936 (Paris), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1978-07-16 - 1978-09-17
Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 2017-04-25 - 2017-09-18
Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności, 2016-11-18 - 2017-03-05

Bibliografia

Zagrodzki Janusz, Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni, Warszawa : PWN, 1984 r, s. 85.,Grzechca Ursula, Kobro (Katarzyna Kobro-Strzemińska) und die konstruktivistische Bewegung, Munster : Westfalische Wilhelms-Uniwersitat, 1986 r, s. 114-127.

Katarzyna Kobro
Katarzyna Kobro

Rzeźbiarka i teoretyczka sztuki, była jedną z najwybitniejszych artystek związanych z awangardą międzywojenną w Polsce. Urodziła się w Moskwie w rodzinie o niemieckich korzeniach. Od 1917 roku studiowała w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury w Moskwie (później II Państwowe Wolne Pracownie Artystyczne) i szybko związała się ze środowiskiem lewicy konstruktywistycznej. W tym czasie poznała też swojego przyszłego męża, Władysława Strzemińskiego. W 1920 roku artystka przeniosła się do Smoleńska, gdzie współpracowała ze Strzemińskim, m.in. projektując plakaty dla Rosyjskiej Agencji Telegraficznej, ROSTA i uczestnicząc w obradach...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty
Elementy powiązane - wystawy