Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Jan Simon

Lagos Transfer

Udostępnij:
Datowanie: 2010
Technika: instalacja
Materiały:materiały różne
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia:
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/556
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Praca Janka Simona przypomina śmietnisko zachodniej cywilizacji. Można w niej znaleźć i sprzęt elektroniczny drugiej młodości, i bieliznę z napisem Obama, i akcesoria do kultu voodoo. Simon zainspirowany zjawiskiem „handlu walizkowego” w państwach bloku sowieckiego, postanowił odtworzyć je w warunkach współczesnej ekonomii. Wyjechał do Lagos, skąd w walizkach przywiózł produkty zakupione między innymi na największym w Afryce targowisku używanej elektroniki, pochodzącej z Europy i Stanów Zjednoczonych. Postanowił ponownie włączyć je w obieg ekonomiczny – sprzedając na targu w Łodzi i na aukcjach internetowych. Simon porusza temat lokalnych ekonomii i ich połączenia w ramach rynku globalnego. Uwagę ogniskuje na miejscach, zajmujących najniższe pozycje w światowej wymianie towarów. To działanie artysta wpisuje w strategię „pataekonomii”, czyli takiego stosowania form ekonomicznych, które jest sprzeczne z ich pierwotnym zastosowaniem czy logiką zysku. Jednym z celów wymyślonej przez Simona „pataekonomii” jest znajdowanie nowych, niekonwencjonalnych metod przetwarzania kapitału.

Aleksandra Janiszewska (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 754)


Wystawy

Janek Simon. Tu byłem, 2014-03-07 - 2014-04-06

Jan Simon
Jan Simon

Studiował psychologię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artysta często sięga po tematykę związaną z alternatywnymi modelami ekonomicznymi oraz postkolonializmem. W pierwszym z tych obszarów należy wyróżnić jego działalność artystyczno-kuratorską w Goldex Poldex, niezależnej spółdzielni powołanej przez Janka Simona, Janka Sowę i Jakuba de Barbaro, która działała w Krakowie w latach 2008–2012. W 2006 roku samodzielnie zorganizował „Rok Polski na Madagaskarze” – przegląd sztuki z krajów sąsiadujących z Polską, który w ironiczny sposób komentował „promocję polskiej sztuki za granicą”. W 2007 roku otrzymał Nagrodę...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty