Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Magdalena Fernández Arriaga

1pm006 (Ara ararauna) z serii: Obrazy ruchome [Pinturas Móviles]

Udostępnij:
Datowanie: 2006
Technika: film barwny z dźwiękiem, animacja, zapis cyfrowy
Materiały:płyta DVD
Rozmiar:czas trwania 53 min 30 s min
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 2010
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/51
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Rozedrganie kompozycji i towarzyszące mu krzyki papugi wprowadzają do geometrycznego ładu chaos i dynamikę, nawet nie figuracji, lecz samego życia. Magdalena Fernández Arriaga wchodzi w dialog z historią sztuki XX w. W tej pracy odwołuje się do neoplastycyzmu Pieta Mondriana – widzimy siatkę czarnych linii i wypełniające ją pola czystych barw, charakterystyczne dla jego twórczości. Jednak porządek pionu i poziomu, typowy dla płócien Holendra, nie został zachowany, podobnie jak statyczność malarskiego obrazu. Nawet kolory nie są te same, lecz odpowiadają zabarwieniu skrzydeł tytułowej ary – zamiast czerwieni pojawia się zieleń. Awangarda początku wieku pokonała drogę od odzwierciedlenia rzeczywistości do wyabstrahowanego porządku kompozycyjnego, który dla Mondriana stanowił odbicie elementarnej zasady budującej świat. Fernández Arriaga pokonuje tę drogę w przeciwnym kierunku, włączając do wysublimowanej, niezmiennej kompozycji elementy naturalności, przypadku.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 370)

Magdalena Fernández Arriaga