Robotnicy/robotnice: ciało, maszyny, choreografie [wykład]

Udostępnij:
tytuł: Robotnicy/robotnice: ciało, maszyny, choreografie [wykład]
autor: Tomasz Majewski
rodzaj wydarzenia: Wykład
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 14.11.2016
czas emisji: 1:55'55''
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja: Wykład towarzyszący wystawie "Praca w jednym ujęciu"

Opis

Wykład towarzyszący wystawie "Praca w jednym ujęciu"

Wykład dotyczył rozwoju praktyki wizualnej i dyskursu kina podejmującego temat pracy ludzkiej.

Omówione zostały różne spojrzenia na to zagadnienie. Od wczesnego kina oraz workers films realizowanych w Zjednoczonym Królestwie przez Mitchella i Kenyona (1907-1911), poprzez apologię godności pracy wolnej od alienacji w "Starym i Nowym" (1929) Sergieja Eisensteina i "Szóstej stronie świata" (1926) Dzigi Wiertowa, aż po alegorię tayloryzmu i taśmy montażowej w "Metropolis" (1927) Fritza Langa i "Dzisiejszych czasach" (1936) Chaplina.

Podstawowe toposy kodyfikujące obraz pracy zdehumanizowanej w erze przemysłowej to – poddanie ciała dyktatowi maszyny i jego fizyczne wyniszczenie. Praca, jej niejawny i wyniszczający charakter zostaje ujęta refleksyjnie w musicalu Boba Fossa "All that jazz" (1980). Na przeciwległym biegunie mamy ciało wpisane w porządek spektaklu: "Oliver!" (1968).

Tomasz Majewski - kulturoznawca, wykładowca w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Audiowizualnej UŁ, wykładowca PWSFTViT. Autor książki "Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna" (2011); redaktor antologii "Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna" (2009), "Pamięć Shoah" (2009) i "Memory of Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices" (2010). Autor publikacji poświęconych wizualnym reprezentacjom pamięci Zagłady, filmowi dokumentalnemu, teorii kultury popularnej zamieszczonych w Tekstach Drugich, Przeglądzie Kulturoznawczym, Dialogu.

Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła