Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Marge Monko

Forum (Forum I, Forum II)

Udostępnij:
Datowanie: 2009
Technika: film barwny z dźwiękiem, zapis cyfrowy
Materiały:plik cyfrowy
Rozmiar:czas trwania 15 min 25 s i 8 min 44 s min
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 2016
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/123
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

W pracy Forum Marge Monko zainscenizowała alternatywną wersję popularnego programu publicystycznego estońskiej telewizji Foorum. Wybrała odcinek, w którym politycy oraz przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców – wyłącznie uprzywilejowani, bogaci mężczyźni, etniczni Estończycy – dyskutowali o bieżących zmianach w prawie pracy. Zmiany te miały przynieść skutki szczególnie dramatyczne dla mniej uprzywilejowanych warstw społecznych. Monko zaprosiła do udziału w nagraniu starsze kobiety, Rosjanki, które straciły pracę w związku z nowymi przepisami. W pierwszej części wideo kobiety odtwarzają po rosyjsku role dyskutujących i decydujących także o ich losie mężczyzn. W drugiej odwołują się do własnych pracowniczych doświadczeń. Estetyczną tradycją, do której odniosła się artystka, są teatry robotnicze w Związku Radzieckim, Wielkiej Brytanii i Niemczech w latach 20. i 30. XX wieku. Celem inscenizacji, jaką zaproponowała Marge Monko, jest pomyślenie o innych, bardziej solidarnych ścieżkach postkomunistycznej transformacji i opowiedzenie historii z perspektywy tych, które nie miały władzy i widoczności.

Joanna Sokołowska


Marge Monko

Studiowała na Eesti Kunstiakadeemia w Tallinie i Hochschule für angewandte Kunst w Wiedniu. W swoich pracach eksploruje skutki postkomunistycznej transformacji, koncentrując się głównie na jej niewidocznych kosztach ponoszonych przez kobiety. Interesuje się także formami reprezentacji kobiet w kulturze wizualnej i dyskursach naukowych. Tworzy wideo, instalacje, fotografie.  

Zobacz także
Powiązane obiekty
1 2