Kobieta w awangardzie - biografie Nadii Léger - wykład Ewy Opałki i Karoliny Zychowicz

Udostępnij:
tytuł: Kobieta w awangardzie - biografie Nadii Léger - wykład Ewy Opałki i Karoliny Zychowicz
autor: Ewa Opałka, Karolina Zychowicz
rodzaj wydarzenia: Wykład
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 29.05.2018
czas emisji: 1:46:00
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja:

Opis

Wydarzenie towarzyszące wystawie Czerwona materia. Nadia Léger.

Rosi Braidotti rozpoczyna swoją książkę Nomadic Subjects: Embodiment of Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory (1993) mottem zaczerpniętym z Gertrudy Stein: "Wspaniale jest mieć korzenie, tak długo, jak możesz zabrać je ze sobą". Badaczka koncentrująca się na specyfice podmiotowości kobiet, formułując koncepcję „nomadycznych podmiotów” odnosiła się jednocześnie zarówno do figury kłącza Gillesa Deleuze'a (Tysiąc plateau, 1980), jak i sformułowania Virginii Woolf, która w 1938 pisała w książce Trzy gwinee, „Jako kobieta, nie mam kraju, moim krajem – jako kobiety – jest cały świat”.

Nadia Léger przynależała z pewnością do epoki modernistycznej, a jej biografia, czy też szereg zazębiających się biografii, idealnie odzwierciedla zależności łączące emancypację kobiet z wiekiem modernizacji i modernizmu. Jej intrygujący życiorys pozwala zobaczyć figurę kobiety-modernistki, kobiety w awangardzie, w różnych aspektach. Pozwala też zobaczyć, że tworzenie kanonu historii sztuki musi napotykać w trakcie badań na serię nieoczywistości, sprzeczności, aporii i paradoksów.

W tym kontekście kuratorki wystawy poruszyły podczas wykładu zagadnienia takie, jak początki podróży Nadii Léger i czasy modernizacji, ruchów robotniczych i emancypacji kobiet, kwestię pochodzenia artystki oraz tego, czy była uczennicą Kazimierza Malewicza. Zastanowią się także nad wpływem kobiet na kształtowanie kolekcji muzeów sztuki nowoczesnej oraz obecności wątku macierzyństwa w ikonografii Nadii Léger. Na zakończenie kuratorki spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy Nadia Léger była radzieckim szpiegiem?

Więcej o wystawie. 


Ewa Opałka – doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych, UJ; kuratorka wystaw, m.in. Wanda Czełkowska. Retrospekcja (Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie, 2016/2017), Marta Deskur, Manju Pavadai. If you shoot one of them (MOCAK, Kraków, 2013). Autorka książki Wanda Czełkowska. Eliminacje (stypendium Młoda Polska 2016, w druku).

Karolina Zychowicz – w 2013 roku obroniła doktorat Léger w Polsce. Recepcja twórczości artysty w XX wieku (Instytut Historii Sztuki KUL). Autorka książki Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie. Wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku (Warszawa 2014) . Obecnie pracuje nad książką poświęconą Nadii Léger (stypendium Młoda Polska 2017).

Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła