Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Chodasiewicz-Grabowska, Wanda (Léger, Nadia)

Kompozycja planimetryczna / Planimetric Composition

Udostępnij:
Datowanie: 1926
Technika: malarstwo olejne
Materiały:płótno, farby olejne
Rozmiar:wys. 73 cm, szer. 54 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 14.08.1931
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/20
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Planimetria jest działem geometrii, w którym bada się własności figur geometrycznych płaskich, np. trójkątów, czworokątów, okręgów, hiperboli, paraboli, a parabola jest również (w literaturze) przypowieścią, której fabuła dla jasnego wyrażenia treści posługuje się schematami. Tak uczyniła artystka malując „Kompozycję planimetryczną. Wazę". Waza, a raczej jej obraz, rozkłada się na czterech „kartach”, płaszczyznach: czarnej, białej, czarnej i ciemnobłękitnej. Pierwsza jest tłem, ścianą lub stołem, na którym spoczywa obiekt. Druga i trzecia jest wazą widzianą w błysku, w najjaśniejszym świetle, a potem w najczarniejszej, nieprzeniknionej ciemności. Czym jest czwarta, ów zapadający w pamięć, niezwykły błękit? Powidokiem? Wspomnieniem? Kwintesencją tego, czym jest waza – parabolicznym, wypukłym kształtem? Te cztery abstrakcje ułożyły się więc w całkiem realistyczny obraz, opowiadający – parabolicznie – czym jest przedmiot.Maciej Cholewiński (Cytat za: „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 162).

Wystawy

A-geometria. Hans Arp i Polska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2017-04-15 - 2017-06-15

Chodasiewicz-Grabowska, Wanda (Léger, Nadia)
Zasoby - elementy zespołu
Zobacz także
Powiązane obiekty