“Teoria widzenia” - pierwsze wydanie krytyczne [rozmowy i wywiady]

Udostępnij:
tytuł: “Teoria widzenia” - pierwsze wydanie krytyczne [rozmowy i wywiady]
autor: Iwona Luba, Jakub Momro, Tomasz Załuski, Paweł Mościcki (moderator)
rodzaj wydarzenia: Dyskusja
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 04.04.2017
czas emisji: 02:06'33''
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja: Podczas spotkania zaproszeni goście skupili się na: inspiracjach filozoficznym dzieła Władysława Strzemińskiego, związkach teorii widzenia z historią nauki, a także stosunku autora do marksizmu i marksizmu-leninizmu
Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła