Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Domy w ogrodzie

Władysław Strzemiński

Domy w ogrodzie

Udostępnij:
Datowanie: 1928-1929
Technika: malarstwo olejne
Materiały:płótno, farby olejne
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 73 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia:
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/46
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Władysław Strzemiński namalował domy częściowo zasłonięte drzewami i krzewami. Nakładał plamy koloru krótkimi pociągnięciami pędzla. Cały obraz jest gęsto wypełniony precyzyjnie stawianymi, podłużnymi plamkami farby. Domy i drzewa są uproszczone, zgeometryzowane. Domy oglądane są z wielu stron. Kolory nachodzą na siebie.  Plamy koloru łączą się wzajemnie, przenikają. Dach domu na pierwszym planie tworzy kierunki ukośne. Przeważają jednak linie pionowe i poziome. Są to kontury domów, dachów, okien, kominów. Strzemiński namalował Domy w ogrodzie w 1928 roku. Władysław Strzemiński był wtedy nauczycielem rysunku w dwóch szkołach, w Koluszkach. Strzemiński chciał pokazać uczniom, jak malował, geometryzował i upraszczał formy Paul Cézanne. Nie mógł pokazać uczniom z Koluszek oryginalnych dzieł  Paula Cézanne'a. Nie miał też dobrych reprodukcji. Władysław Strzemiński wzorował się na konkretnych obrazach Paula Cézanne'a (Góra Sainte-Victoire, 1885; Château Noir, 1904). Jednak Domy w ogrodzie Władysława Strzemińskiego nie są kopią żadnego obrazu Paula Cézanne'a.  Domy w ogrodzie jedynie naśladują sposób malowania Paula Cézanne'a.

Autor skryptu: Małgorzata Wiktorko


Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Obraz pod tytułem Domy w ogrodzie. Autorem jest Władysław Strzemiński, rok powstania pracy to ok. 1929, techniką olej na płótnie, wymiary wysokość 50 cm na 73 cm szerokość.

Obraz przedstawia domy ukryte wśród zieleni. Forma jest uproszczona, zgeometryzowana. Artysta maluje obraz swobodnymi plamami barwnymi. Paleta barw ograniczona do brązów, pomarańczy, zieleni i błękitów, granatów. Władysław Strzemiński inspiruje się w tej pracy osiągnięciami Paula Cezanne’a i kubistów. Poszukuje też własnej drogi twórczej pracując nad unizmem.

Unizm jest autorska koncepcją Władysława Strzemińskiego polegającą na zunifikowaniu powierzchni płótna przy jednoczesnym natężeniu formy. Władysław Strzemiński swoje rozważania teoretyczne na temat unizmu zawarł w książce pt. Unizm w malarstwie.

Autor skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk


Opis kuratorski:

Władysław Strzemiński starał się nadać obrazowi jednolity charakter, dlatego złagodził kontrasty barwne i zatarł granice przedstawionych obiektów. Obraz przedstawia pejzaż, najprawdopodobniej Koluszek, gdzie Strzemiński mieszkał w latach 1927-1931. Forma nawiązuje wyraźnie do twórczości Paula Cézanne’a. Podobieństwo wyraża się w sprowadzeniu domów do form geometrycznych, a także w syntetycznym, uproszczonym sposobie ukazania roślinności i nieba. Tendencja do zmniejszania kontrastów jest zgodna z rozwijaną przez artystę w latach 20. XX w. teorią unizmu, wedle której obraz powinien stanowić organiczną jedność. Mimo że główny nurt jego twórczości w latach dwudziestych stanowiły kompozycje abstrakcyjne, Strzemiński nie porzucił zupełnie malarstwa pejzażowego. To właśnie w malowaniu z natury rozwijało się zainteresowanie dla procesu postrzegania zmysłowego, które stało się jednym z najważniejszych zagadnień jego późnej twórczości, zarówno plastycznej, jak i teoretycznej.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 302)

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty
1 2