Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Domy w ogrodzie

Władysław Strzemiński

Domy w ogrodzie

Udostępnij:
Datowanie: 1928-1929
Technika: malarstwo olejne
Materiały:płótno, farby olejne
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 73 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia:
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/46
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Władysław Strzemiński starał się nadać obrazowi jednolity charakter, dlatego złagodził kontrasty barwne i zatarł granice przedstawionych obiektów. Obraz przedstawia pejzaż, najprawdopodobniej Koluszek, gdzie Strzemiński mieszkał w latach 1927-1931. Forma nawiązuje wyraźnie do twórczości Paula Cézanne’a. Podobieństwo wyraża się w sprowadzeniu domów do form geometrycznych, a także w syntetycznym, uproszczonym sposobie ukazania roślinności i nieba. Tendencja do zmniejszania kontrastów jest zgodna z rozwijaną przez artystę w latach 20. XX w. teorią unizmu, wedle której obraz powinien stanowić organiczną jedność. Mimo że główny nurt jego twórczości w latach dwudziestych stanowiły kompozycje abstrakcyjne, Strzemiński nie porzucił zupełnie malarstwa pejzażowego. To właśnie w malowaniu z natury rozwijało się zainteresowanie dla procesu postrzegania zmysłowego, które stało się jednym z najważniejszych zagadnień jego późnej twórczości, zarówno plastycznej, jak i teoretycznej.

Anna Nawrot (Cytat za: „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 302)

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty