Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Droga
Udostępnij:
Datowanie: 1984
Technika: asamblaż
Rozmiar:wys. 297 cm, szer. 64 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 02.12.1985
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/370
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

„Droga" to rzeźba wykonana w technice asamblażu. Składa się z pięćdziesięciu siedmiu patyków ułożonych jak podkłady kolejowe i przytwierdzonych do podłoża. Na nich zostały ułożone krętą linią dwadzieścia trzy pomalowane na biało listewki przedstawiające tytułową drogę. W kilku miejscach znajdują się też klocki, które ułożone wzdłuż „drogi” kształtem przypominają budynki. Kręta linia o długości około trzech metrów, choć ułożona przy samej ziemi, „zagarnia” znaczący obszar przestrzeni.Artysta bada w pracy interesujące go zagadnienia relacji rzeźby z miejscem, jej fizyczności czy kierunków. W „Drodze" najsilniej wybrzmiewa teza, zawarta w ontologii rzeźby Chlandy, o jej integralności z przestrzenią, o tym, że rzeźba nie istnieje bez miejsca. Chociaż praca jest mocno zredukowana w formie, zbudowana z lekkich drobnych listewek, przez swoje „rozlanie” ma silne oddziaływanie na odbiorcę. Wpływa na jego relację z miejscem, w którym się znajduje. To ciało działające w przestrzeni. Jego obecność może w nas budzić niepokój, skłaniać do zadawania pytań o bycie wobec rzeźby, zajęcie wobec niej stanowiska i zastanowienie się nad niejednoznaczną relacją między tym, co zewnętrzne i tym, co wewnętrzne.Chlandę interesuje plan horyzontalny, ciało leżące poniżej poziomu oczu. Twierdzi, że to, co bliżej ziemi jest bardziej materialne. Paradoksalnie to właśnie taki sposób zakomponowania Drogi sprawia, że dominuje ona przestrzeń bardziej niż rzeźby o orientacji wertykalnej. Swoje refleksje dotyczące horyzontalności artysta odnosi do tradycji malarstwa pejzażowego. Praca wyrastająca z podłogi współgra z naturalnością ludzkiego otoczenia. W wielu swoich realizacjach Chlanda przenosi formy natury do galerii, często są to konkretne pejzaże będące zapisem jego prywatnych przeżyć. Omawiana tu „Droga" to zarys drogi widocznej z jednej z jego pracowni.Praca została nabyta do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi bezpośrednio od artysty.Dorota Stolarska-Kultys

Marek Chlanda
Marek Chlanda

Od początku swojej drogi twórczej starał się znieść granice dzielące rozmaite dziedziny artystyczne. Od końca lat 70. do swoich rysunków doklejał takie elementy jak kawałek futra, metalowy drut, sznury. Z biegiem lat zaczął tworzyć obiekty oraz instalacje, unaoczniając fizyczność stosowanych przez siebie prostych, naturalnych materiałów. W 1988 roku odbyła się niezwykle ważna w dorobku artysty wystawa miejsce rzeźby w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, konfrontująca twórczość Chlandy z dziełami Josepha Beuysa i Roydena Rabinowitcha. W niektórych działaniach współpracował z muzykami (będąc absolwentem szkoły muzycznej)...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty