Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Udostępnij:
Datowanie: 1969
Technika: malarstwo olejne
Materiały:farby olejne, płótno
Rozmiar:wys. 118 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1970
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/797
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Przedstawiając podróż autobusem przez miasto, Jerzy Nowosielski wpisuje się w tradycję obrazowania podróżnych we wnętrzu busów, obecną w polskim malarstwie po 1945 r. O ile jednak liczne przedstawienia szoferów Andrzeja Wróblewskiego czy Autobus (1959‑1961) Bronisława Wojciecha Linke są aluzją do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w komunistycznej Polsce, o tyle na płótnie Nowosielskiego banalną rzeczywistość przenika nastrój metafizycznego skupienia. Duże płaszczyzny jednorodnych, żarzących się od wewnątrz barw, uproszczona figuracja oraz kontury obrysowujące wnętrze autobusu, sylwety pasażerów i widoczne za oknami budynki odrealniają codzienną sytuację. Nastrój kompozycji bardzo dobrze uzmysławia odbiorcy, że twórczość Nowosielskiego cechuje oryginalne połączenie wschodniej i zachodniej tradycji artystycznej. Ważną inspiracją dla malarza jest teologia prawosławna oraz ikona, obraz sakralny wyrosły z kultury bizantyjskiej. Jednocześnie jednak Nowosielski odwołuje się także do sztuki nowoczesnej, zwłaszcza zaś do samodzielnie zinterpretowanej estetyki surrealizmu.

Paweł Słodkowski (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 680).

Jerzy Nowosielski
Jerzy Nowosielski

Artysta łączy w swoim malarstwie codzienną tematykę z poetyką malarstwa ikonowego, co tak wyodrębnia jego styl. Wykonywał również polichromie, witraże i mozaiki w świątyniach rzymsko- i grecko-katolickich oraz prawosławnych. W latach 1992–97 została zrealizowana według jego projektu i z jego polichromiami cerkiew grecko-katolicka w Białym Borze. W 1996 wraz z żoną był inicjatorem powstania Fundacji Nowosielskich, przyznającej nagrody wyróżniającym się artystom. Ewa Gałązka (Cytata za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [283)].  

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty