Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Kompozycja przestrzenna (2)

Katarzyna Kobro

Kompozycja przestrzenna (2)

Udostępnij:
Datowanie: 1928
Technika: rzeźba
Materiały:stal, farby olejne
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 50 cm, głęb. 50 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.12.1945
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/16
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Chronologicznie  druga, autorsko  datowana  i  tytułowana. W 1940 r. ocalona przez artystkę przed zniszczeniem i przekazana  tuż  po  wojnie  Muzeum  w Łodzi. Wystawiana zapewne wielokrotnie, w tym w otoczeniu kilku innych zachowanych „Kompozycji przestrzennych", podczas  „Wystaw  Grupy  Plastyków  Nowoczesnych",  Warszawa – Łódź 1933. Jej „strefę rzeźbiarską” limituje, co zauważył już J. Zagrodzki, konstrukcja „sześcianu podzielonego wewnętrznie na osiem jednakowych  sześcianów o bokach  o  połowę  mniejszych”. Wybrane, prostopadłościenne  względem siebie płaszczyzny (boki, przekroje), wyznaczając te wyobrażeniowe przestrzenne  podziały,  stanowią  „płaszczyzny  rzutowe”  dla  zmaterializowanych  w  stali  „kształtów  przestrzennych”,  powiązanych w  trójwymiarową,  asymetryczną „Kompozycję  przestrzenną". W  efekcie  mamy  do  czynienia  z  konstrukcją  utrzymaną w proporcji  1  :  1,  zestawioną  z 4  regularnych  prostokątów (w stałym stosunku 2 : 1), z których dwa „zewnętrzne” zostały  połączone  formą  powstałą  z  kątowego  nałożenia  dwóch „wewnętrznych”.  Takie  podziały  wyznacza  też  kolorystyczna dyspozycja płaszczyzn. Polichromia, zgodnie z teoretycznymi założeniami,  ograniczona  jest  w  tym  przypadku  do  czerni i bieli (kolory o silnej energii) oraz neutralnej szarości. Kolor, w optycznym i psychologicznym odbiorze, ma tutaj za zadanie  zdematerializować  kształty  i uprzestrzennić  cały  system w dążeniu do stanu „równowagi pozadynamicznej” i „jedności organicznej” z przestrzenią.

(Zenobia Karnicka, cytat z katalogu: „Katarzyna Kobro 1989-1951. W setną rocznicę urodzin", kat. wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1998, s. 130 )

Wystawy

Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych ZPAP, Łódź, 1956-12-01 - 1957-01-01
Précurseurs de l'Art Abstrait en Pologne / Prekursorzy sztuki abstrakcyjnej w Polsce , Galerie Denise René, Paris, 1957-11-15 - 1957-12-15
Kunst in Polen von der Gotik bis heute, Kunsthaus, Zurich, 1974-06-26 - 1974-09-08
Konstruktivismen i Polen 1923-1936 r., Galleriet Kulturhuset, Stockholm, 1975-10-31 - 1976-01-06
L'Avanguardia Polacca 1910-1978, Palazzo delle Esposizione, Roma, 1979-01-27 - 1979-03-04
Konstruktivizam u Poljskoj 1923-1936 r., Muzej Savremene Umetnosti, Beograd, 1979-09-17 - 1979-10-10
Katarzyna Kobro (1898-1951). W setną rocznicę urodzin., 1998-10-21 - 1999-01-17
Adventures of Black Square Abstract Art and Society 1915 - 2015, 2015-01-15 - 2015-03-21
Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 2017-04-25 - 2017-09-18

Bibliografia

Zagrodzki Janusz, Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni, Warszawa : PWN, 1984 r, s. 81, 83.,Grzechca Ursula, Kobro (Katarzyna Kobro-Strzemińska) und die konstruktivistische Bewegung, Munster : Westfalische Wilhelms-Uniwersitat, 1986 r, s. 14.,Kobro Kat

Katarzyna Kobro
Katarzyna Kobro

Rzeźbiarka i teoretyczka sztuki, była jedną z najwybitniejszych artystek związanych z awangardą międzywojenną w Polsce. Urodziła się w Moskwie w rodzinie o niemieckich korzeniach. Od 1917 roku studiowała w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury w Moskwie (później II Państwowe Wolne Pracownie Artystyczne) i szybko związała się ze środowiskiem lewicy konstruktywistycznej. W tym czasie poznała też swojego przyszłego męża, Władysława Strzemińskiego. W 1920 roku artystka przeniosła się do Smoleńska, gdzie współpracowała ze Strzemińskim, m.in. projektując plakaty dla Rosyjskiej Agencji Telegraficznej, ROSTA i uczestnicząc w obradach...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty