Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Robert Maciejuk

Bez tytułu

Udostępnij:
Datowanie: 2001- 2004 r.
Technika: malarstwo olejne
Materiały:płótno, farby olejne
Rozmiar:wys. 61 cm, szer. 61 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia:
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/2030
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Trzy abstrakcyjne obrazy Roberta Maciejuka wchodzą w dyskurs dziedzictwa awangardy. Odwołują się do tradycji sztuki geometrycznej początku XX wieku, przedstawiają proste formy geometryczne jak koło czy kwadrat, a jednocześnie zachowują dystans do zaangażowania społecznego modernistów.Uzmysławiają, że nawet taka sama forma nie zawsze znaczy to samo.

Mariusz Walczak (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red.  Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 114).

Robert Maciejuk

Dyplom uzyskał w 1990 roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem. Czerpie motywy z form wykreowanych przez człowieka: logotypów, nalepek, znaków drogowych, tradycji malarskiej czy bajek dla dzieci. Przetwarzając je, odbierając im ich pierwotne znaczenie, prowadzi grę z widzem i praktyką malarską. Powtarza motywy z animowanych filmów, malując w konwencji realistycznej pejzaże i bohaterów tych bajek. Świat fikcji, zapamiętany jako barwny i radosny, w obrazach Maciejuka poprzez stonowanie barw i powiększenie motywu staje się niepokojąco groźny i sztuczny. Każdy z tych obrazów to pytanie o prawdziwość przedstawienia,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty