Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Tamás Kaszás

Kolumna dóbr wspólnych

Udostępnij:
Datowanie: 2016
Technika: instalacja
Materiały: guma, beton, ceramika, drewno, plastik
Rozmiar:wys. 270 cm, szer. 50 cm, głęb. 50 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 07.09.2017
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/609
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

Tytułową kolumnę tworzą zrecyklingowane materiały, możemy je nazwać potocznie śmieciami. Są to plastikowe butelki i kanistry, opona, suche drzewo, potłuczone kafle. Można je znaleźć nie tylko na wysypisku śmieci, ale też i w takich miejscach jak pobocze drogi, opuszczone budynki czy komórki w podwórku kamienicy. Artysta wykorzystuje formę kolumny. Kolumna często używana w historii sztuki dla upamiętnienia ważnych wydarzeń istotnych z punktu widzenia danej grupy. Materiały, które artysta wykorzystał do zrobienia Kolumny dóbr wspólnych z jednej strony zaśmiecają lasy i zaniedbane podwórka, ale w sytuacji nagłej katastrofy mogą stać się przedmiotami nagłej potrzeby. Dla przykładu kanistry czy butelki mogą znów być pojemnikami na wodę. Niekoniecznie musi wydarzyć się wyobrażony zły scenariusz przyszłości, lecz może wiązać się z codziennym doświadczeniem niektórych osób, które żyją w ubóstwie.
Artysta pochodzi z Węgier, ukończył Akadmię Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Tworzy instalacje w różnej skali. Wykorzystuje również rysunki, grafiki, fotografie, teksty i obiekty. Stosowane przez niego techniki nie wymagają ani dużych nakładów finansowych ani skomplikowanych procesów. Często wykorzystuje materiały, które są w zasięgu ręki, niejednokrotnie są to materiały recycklingowe. Często porusza kwestie ekologii i wspólnotowości. Wykorzystuje wiedzę nie tylko naukową, ale i ludową czy wynikającą z doświadczenia. Prace artysty z jednej strony poruszają takie wyobrażone przyszłościowe problemy jak np. świat po katastrofie czy kryzysie paliwowym związanym ze skończeniem się zasobów ropy. Z drugiej strony są też ujęciem teraźniejszości niektórych nieuprzywilejowanych grup społecznych, które teraz zmagają się z ograniczonym dostępem do podstawowych potrzeb jak np. woda pitna czy „dach nad głową”.

Autor skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk


Kolumnę tworzą przedmioty zrecyklingowane, materiały, które składają się na krajobraz poboczy dróg, wysypisk śmieci, a także niektórych podwórek czy zapleczy. Artysta wykorzystuje tutaj figurę kolumny, która w historii sztuki używana była dla upamiętnienia istotnych z perspektywy danej grupy wydarzeń historycznych. W przypadku Kolumny dóbr wspólnych mamy do czynienia z wykorzystaniem materiałów, które uważa się zwykle za śmieci, choć w sytuacji nagłej katastrofy może się okazać, że na przykład pusty plastykowy kanister pozwoli komuś przeżyć. Nie musi to koniecznie dotyczyć wyobrażonego scenariusza przyszłości, lecz może wiązać się z codziennym doświadczeniem niektórych osób. 

Aleksandra Jach 

Bibliografia

kat. wyst., Tamás Kaszás. Ćwiczenia z autonomii / Exercises in autonomy, Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi, s. 54-55.

Tamás Kaszás
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty
1 2 3