Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Joseph Beuys

Polityczna partia zwierząt [A Political Party For Animals]

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: druk
Materiały:papier
Rozmiar:wys. 38,3 cm, szer. 44,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1981
Numer inwentarzowy:MS/SN/B/270
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Plansza przypomina tablicę edukacyjną. Obejmuje miniaturowe przedstawienia zwierząt różnych gatunków wraz z ich słownikowymi opisami. Wiele z tych zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. Wizerunki zwierząt artysta zaczerpnął z opakowań cukru oferowanego na sprzedaż przez amerykańską firmę CFS Continental Foodservices. Opisom naukowym Beuys przeciwstawiał wiedzę opartą na empatycznej komunikacji ze zwierzętami. Głosił: „Dopiero teraz człowiek osiągnął poziom świadomości, na którym stało się możliwe przywrócenie poczucia wolności także zwierzętom”. Twierdził również, że większość członków założonej przez niego Niemieckiej Partii Studentów to zwierzęta. 


„Dopiero teraz człowiek osiągnął poziom świadomości, na którym stało się możliwe przywrócenie poczucia wolności także zwierzętom – pisał Joseph Beuys – i jest to samo w sobie kolejny krok w ewolucji”. W pracy Polityczna partia zwierząt Beuys stara się poddać w wątpliwość antropocentryczną wizję świata. Rolę artysty we współczesnym świecie Beuys łączył z rolą, którą pełnił szaman w społeczeństwach pierwotnych. Tym samym sztuka w jego wydaniu była procesem niemal rytualnym, zaklinającym rzeczywistość, odkrywającym niewidzialne siły i żywioły. Szaman uczył widzieć w zwierzętach nadnaturalne moce, do których należy odnosić się z wrażliwością i szacunkiem. Beuys wydaje się przenosić te zagadnienia na grunt refleksji artystycznej, problematyzując je w kontekście współczesności.

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 898).

Wystawy

Joseph Beuys. Obrzeża Europy. Z kolekcji: Joseph Beuys. Polentransport 1981, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 1997-09-05 - 1997-10-05

Bibliografia

Anna Saciuk-Gąsowska, Krzysztof Jurecki, Joseph Beuys. Obrzeża Europy, rozdz.: il. barwna s. 17, Agata Smalcerz, Bielsko-Biała : Galeria Bielska BWA, s. 45, poz. kat. 13.

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty
1 2 3