Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Mały globus (nieba i ziemi)

Andrzej Dłużniewski

Mały globus (nieba i ziemi)

Udostępnij:
Datowanie: 1998
Technika: technika własna
Materiały:farby olejne, drewno, metal (globus szkolny)
Rozmiar:wys. 40 cm, śr. 15 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 14.12.2005
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/532
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

„Mały globus (nieba i ziemi)" to przedmiot gotowy – fabrycznie wykonany globus szkolny, w którym jedynie model kuli ziemskiej poddany został artystycznej interwencji. Powierzchnia półkuli południowej pomalowana została na kolor niebieski i wcina się z czterech stron (jak kwadrat) w pomalowaną na czerwono powierzchnię półkuli północnej. Obiekt należy do serii dzieł artysty odwołujących się do chińskiej symboliki. Nawiązuje też do problemu postawionego w tytule, powstałego rok później, obrazu „Jeżeli czerwone, okrągłe i męskie to niebo, a niebieskie kwadratowe i żeńskie to ziemia" (1999).W połowie lat 80. Dłużniewski zainteresował się relacją słowa i znaku plastycznego, stworzył wówczas swoją własną kodyfikację barwną rodzajów gramatycznych. Kolor czerwony łączył z tym, co męskie, niebieski z tym, co żeńskie, a zielony z tym, co nijakie. System ten stosował w realizacjach przestrzennych i obrazach. Do najbardziej charakterystycznych należały obrazy tekstowe, w których dominantę stanowiły słowa i barwa. Praca „Jeżeli czerwone, okrągłe i męskie to niebo, a niebieskie kwadratowe i żeńskie to ziemia" to jeden z tego typu obrazów. Można powiedzieć, że zostało w nim wyrażone to, o czym w sposób bardziej metaforyczny mówi powstały wcześniej „Mały globus".W omawianym obiekcie pomalowana na niebiesko półkula południowa symbolizuje to, co kobiece, półkula północna to co męskie. Obie części, chociaż reprezentują przeciwstawne porządki uzupełniają się jak Yin i Yang. Odwołanie do wywodzącej się z filozofii chińskiej koncepcji wzajemnie oddziałujących na siebie sił znajduje też odbicie w kolorystyce – barwą łączoną z Yang jest czerwień, kolorem najbliżej Yin jest niebieski. Yang to także niebo, w którym zawiera się pierwiastek męski, Yin to natomiast żeński aspekt natury. W pracy „Mały globus" autor zawarł więc również opozycję niebo – ziemia, obecną także w innych jego realizacjach. Praca została podarowana Muzeum Sztuki w Łodzi przez artystę.  Dorota Stolarska-Kultys 

Andrzej Dłużniewski
Andrzej Dłużniewski

Jest postrzegany jest jako jedna z najciekawszych indywidualności polskiej sztuki powojennej. Artysta – aktywny uczestnik ruchu konceptualnego w Polsce w latach 70. – przedkłada intelektualną i filozoficzną zawartość swoich prac nad ich cechy formalne i stylistyczne. Wypracował własną koncepcję sztuki, której istotnym elementem jest użyteczność pojmowana – jak mówi – „w sensie najbardziej szlachetnym, w sensie prowokacji intelektualnej, pewnego impulsu”. Sztuka według niego miała być działalnością intelektualną, która „powołuje pewne środki, pewne sposoby artykulacji – raz dokonuje artykulacji za pomocą słowa, raz za pomocą...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty