Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
"Wejście" z cyklu "Most"

Andrzej Marian Bartczak

"Wejście" z cyklu "Most"

Udostępnij:
Datowanie: 1971-1979
Technika: malarstwo temperowe, kolaż, fotografia
Rozmiar:wys. 80 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 19.10.1981
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/1552
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

„Wejście" z cyklu „Most" to rodzaj kolażu, w którym na wydrukowaną na płótnie fotografię powleczoną przezroczyście zielonym polimerem nałożone zostało w centrum pionowe pasmo składające się z ośmiu prawie kwadratowych prostokątów. Są one wypełnione tekstem pisanym bielą na tle delikatnych organicznych podziałów. Odbitka ukazuje grunt z wyraźnymi śladami stóp w butach na gumowej podeszwie, przypominającymi te pozostawione przez człowieka na księżycu. Pasmo rozdziela fotografię na dwie części, które zostały pokryte siatką małych kwadratów wyznaczonych jasnozielonymi pionowymi i poziomymi liniami. Przy dolnej i prawej krawędzi część kwadratów wypełniona została ciemną kryjącą zielenią i ugrem oraz równomiernym zapisem kropek. Od górnej krawędzi ku dołowi na tle w kilku odcieniach zieleni, znajdują się wypisane odręcznie brązem wiersze tekstu. Jest to, podobnie jak na prostokątach, zwielokrotnione słowo „MOST”, które w twórczości Andrzeja Mariana Bartczaka powtarza się niemal obsesyjnie. Występuje ono jako swego rodzaju symbol, który w pracach artysty łączy i daje możliwość osiągnięcia porozumienia czy zasypania przepaści. „MOST” jest u niego synonimem każdego słowa, albowiem to właśnie ono posiada cudowną właściwość przezwyciężania dystansu, a także ułatwia nam przejście niełatwej do przebycia drogi, jaką jest niedoskonałość naszego poznania. Za jego pomocą autor może przekazać swoją wewnętrzną rzeczywistość i nawiązać intelektualny kontakt z odbiorcą. „MOST” skojarzony z podróżą może się odnosić też do przemijania i upływu czasu, stając się swego rodzaju łącznikiem między przeszłością, teraźniejszością i przeszłością. Do tej ostatniej odwołują się także przypominające wyrwane z notatnika fragmenty tekstu, napisane brązem w górnej części pracy. Artyście często zdarza się wykorzystywać w swoich kolażach własne rękopisy i notatki. Są to fragmenty przeszłości, ślady i zapis obecności. Zawarte w nich słowa umieszczone w nowym kontekście zachowują swoją formę zmieniając jednak poetykę. Łączenie środków literackich i plastycznych to cecha charakterystyczna dla twórczości Bartczaka. W jego pracach przenikają się one ze sobą i współistnieją, tworząc wielowątkową opowieść i nadając sens dziełu.Dorota Stolarska-Kultys

 

Andrzej Marian Bartczak
Andrzej Marian Bartczak

Urodzony w Kutnie. W latach 1963-69 studiował na wydziale tkaniny PWSSP w Łodzi, specjalizacja - druk na tkaninie. Malarstwo studiował w pracowniach Stanisława Romana Byrskiego i Stanisława Fijałkowskiego, tkaninę w pracowniach Janiny Tworek-Pierzgalskiej i Hanny Orzechowskiej, kompozycję w pracowni Lecha Kunki. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1969, członek ZPAP. W 1971 zaczął wykładać na wydziale grafiki macierzystej uczelni. Profesor zwyczajny ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, kierownik pracowni technik drzeworytniczych. Wykładowca Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach....