Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Joseph Beuys

Polentransport 1981 / Transport do Polski 1981

Udostępnij:
Datowanie: 1981
Technika: ambalaż
Materiały:drewno, papier pakowy
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy:MS/SN/B/104
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Joseph Beuys przyjechał do Polski w sierpniu 1981 roku, przywożąc skrzynię sosnową wypełnioną domowym archiwum artysty: grafikami, plakatami z akcji artystycznych, zdjęciami i multiplami, dokumentującymi prawie 30 lat jego działalności artystycznej. Archiwum to ofiarował Muzeum Sztuki w Łodzi, a akcję przekazania dzieł nazwał Polentransport / Transport do Polski. Składając dar Beuys powtarzał gest artystów, którzy odpowiedzieli na prośbę Władysława Strzemińskiego i ofiarowali swoje dzieła, aby mogła zaistnieć kolekcja sztuki awangardowej, służąca społeczeństwu (dzięki czemu powstała Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”). Beuys uważał, że społeczeństwo można kształtować jak materię plastyczną w rzeźbie, a przemiany społeczne są możliwe bez użycia przemocy, w powolnym procesie ewolucji, dzięki twórczemu myśleniu i działaniu. Sytuacja, jaka zaistniała w Polsce lat 1980–81, odpowiadała jego wizji odnowy społeczeństwa według idei równości i solidarności społecznej. Jednocześnie naruszenie dyktatury partii komunistycznej stało się szansą na przywiezienie daru do kraju, w którym wcześniej władza uniemożliwiała swobodną wymianę myśli i poglądów. Polentransport nie tylko był wyrazem uznania dla tego, co się wydarzyło w Polsce, ale miał również wyzwalać dalsze zmiany. Przede wszystkim uwalniać ludzką kreatywność w myśl hasła Beuysa: „każdy człowiek jest artystą”. Prace przywiezione w skrzyni stanowiły aktywne czynniki postulowanego uwolnienia, zaś sama akcja przywiezienia i ofiarowania prac społeczeństwu polskiemu była wkładem artysty w wyzwolenie. Przekazanie archiwum do Polski rozszerzało jego oddziaływanie.Anna Saciuk-Gąsowska (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s.nlb. [319-320]). „Beuys przybył do Łodzi dużą furgonetką, na szczycie której umieszczona była drewniana skrzynia, zapakowana w próżniową folię, zawierająca w swoim wnętrzu kolekcję prac artysty. (…). Samo rozpakowanie skrzyni zawierającej te dzieła zajęło wiele czasu. Niemal każde z nich opatrzone było rozległym osobnym omówieniem Beuysa, wiele z nich na miejscu zostało sygnowanych bądź opatrzonych opisem przez autora. Na końcu Joseph Beuys sygnował także samą skrzynię” – relacjonował Jaromir Jedliński, uczestniczący w akcji Polentransport. Akcja Beuysa z 1981 r. była ważnym wydarzeniem, między innymi poprzez swój kontekst. Odbyła się w 50-lecie powstania Muzeum Sztuki w Łodzi, którego trzon stanowiła kolekcja złożona z darów światowej klasy artystów. Akt darowania przez Beuysa fragmentu swojego dorobku artystycznego miał być wyrazem afirmacji i chęcią powtórzenia tamtego gestu. Jednocześnie był symbolem poparcia dla Polaków walczących o swoją wolność i demokrację, a także wyrazem łączności z nowo powstałym ruchem „Solidarność”.Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 154).

Wystawy

Obok. Polska - Niemcy, tysiąc lat w historii i w sztuce, Martin-Gropius-Bau w Berlinie, 2011-09-21 - 2012-01-09
Joseph Beuys - Tadeusz Kantor: Memory, The Israel Museum, Jerusalem, 2012-05-22 - 2012-10-27
Joseph Beuys. Obrzeża Europy. Z kolekcji: Joseph Beuys. Polentransport 1981, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 1997-09-05 - 1997-10-05
Eurasienstab: Joseph Beuys in Antwerp, M HKA _Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, 2017-10-12 - 2018-01-21

Bibliografia

Anna Saciuk-Gąsowska, Krzysztof Jurecki, Joseph Beuys. Obrzeża Europy, rozdz.: il. barwna s. 9, Agata Smalcerz, Bielsko-Biała : Galeria Bielska BWA, s. s. 47, poz. kat. 44.,Jaromir Jedliński, Joseph Beuys. Polentransport 1981, rozdz.: il. barwna s. 5, Ter

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty