Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Joseph Beuys

Erdtelephon / Telefon-Ziemia

Udostępnij:
Datowanie: 1973
Technika: sitodruk barwny
Materiały:filc
Rozmiar:wys. 99 cm, szer. 60 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1981
Numer inwentarzowy:MS/SN/B/9
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Zestawienie aparatu telefonicznego z grudą ziemi stawia pytanie o relację między techniką i naturą. Wyposażony w tarczę obrotową telefon nie jest dla artysty tylko przekaźnikiem sygnałów dźwiękowych. To narzędzie otwierające przepływ energii między sferami materii i myśli. „Telefon-Ziemia” ma wspomagać twórcze myślenie i przyczyniać się do zmiany zastanego porządku. Widoczny poniżej krzyż, połączony z nazwiskiem artysty, jest symbolem energii sztuki. Energii, która zasila procesy życia. 


„Moje obiekty należy widzieć jako środek stymulujący przekształcanie idei rzeźby, a także sztuki w ogólniejszym znaczeniu. Mają one prowokować do myślenia o tym, czym może być rzeźba oraz w jaki sposób koncepcja rzeźbienia może być rozszerzona aż po niewidzialny materiał, który używany jest przez każdego” – pisał Beuys we wstępie do katalogu wystawy w Nowym Jorku w 1979 r. Grafika Telefon-Ziemia nawiązuje do wcześniejszej o kilka lat rzeźby o tym samym tytule. Obie prace pokazują zwyczajny aparat telefoniczny, połączony kablami z grudą ziemi z wystającymi korzeniami. Beuys symbolicznie łączy dwie różne przestrzenie, popularny wytwór kultury i techniki człowieka z elementem natury. Telefon jest współczesnym narzędziem komunikacji, wymiany informacji, porozumienia, natomiast ziemię można odczytać jako symbol życiodajnej materii.

Karol Jóźwiak (Cytat za: "Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 150).

Wystawy

Joseph Beuys. Polentransport 1981, Budapest Galeria, Budapest, 1989-03-03 - 1989-03-31
Atlas nowoczesności. Ćwiczenia, ms2, Muzeum Sztuki w Łodzi, od 01.10.2021

Bibliografia

Jaromir Jedliński, Joseph Beuys. "Polentransport 1981", rozdz.: il. cz.-b., Budapest : Budapest Galeria Kiallitoterme, s. poz. kat. 23.,Rita Baum, Wrocław, wiosna 2002.,Jaromir Jedliński, Joseph Beuys. Polentransport 1981, rozdz.: il. cz.-b. s. 19, Teresa

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także