Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Trwoga paniczna
Udostępnij:
Datowanie: 1988
Technika: fotografia czarno-biała, technika mieszana
Rozmiar:wys. 100 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 21.09.1988
Numer inwentarzowy:MS/SN/F/2166
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

„Trwoga paniczna" to fotografia przeniesiona na płótno poddana przez artystkę odręcznej malarskiej interwencji. Przedstawia nagą kobietę – to autoportret artystki w ujęciu do pasa, z naciągniętą na głowę i górną część tułowia pończochą w znaczny sposób zniekształcającą rysy jej twarzy. Praca należy do cyklu o takim samym tytule, nad którym Natalia LL pracowała pod koniec lat 80. Była to seria niepokojących obrazów ukazujących artystkę początkowo w ujęciu całopostaciowym, ubraną w mocno przylegający do ciała kostium wykonany ze służącego do produkcji pończoch, elastycznego materiału, a następnie w coraz większym zbliżeniu. Na ostatnich pracach z cyklu widoczna jest jedynie sama jej twarz. Punktem wyjścia dla serii „Trwoga paniczna" były odtwarzane przez Natalię LL sceny biblijnego wygnania z raju. Obrazy przesycone są bólem i cierpieniem, które autorka w pewien metaforyczny i magiczny sposób zadaje im także poprzez swoje malarskie interwencje. W omawianej realizacji domalowane dynamicznym ruchem ostre czerwone smugi przypominają szpilki powbijane w przedstawioną na obrazie głowę. Artystka porusza tu temat ciała i jego bolesnej fizycznej przemiany, destrukcji i okaleczenia. Można tę pracę odczytywać jako próbę zmierzenia się z przemijaniem, starością i pewnego rodzaju przeźroczystością, z którą zmaga się wiele dojrzałych kobiet, a także jako wynik osobistego traumatycznego doświadczenia, jakim była choroba i związana z nią operacja. Natalia LL pisała o tym zdarzeniu: „To było doznanie sprowadzające mnie z wyżyn próżności - zachwytu sobą do parteru, a raczej do piwnicy spoconego, ze zlepionymi i nie upranymi włosami zbolałego pacjenta w przededniu operacji, błagającego o środki przeciwbólowe, było tak straszliwą dla mnie katastrofą wizerunkową, że zbudziłam się na dobre. Ten upiorny wstrząs miał jedną dobrą stronę. Z osoby postrzegającej świat jako pasmo sukcesu, piękna, elegancji i urody, wpadającej w szambo behawioralnych i fizjologicznych tortur, po operacji udanej, choć z pooperacyjnymi komplikacjami, przebudziłam się jakby nową Natalią LL”. Powstałe po tym doświadczeniu cykle „Trwoga paniczna" oraz „Destrukty" (1988) stanowiły wyraz empatii i szacunku dla cierpienia innych. Autorka zadedykowała je, innej, szczególnie przez nią cenionej artystce – Alinie Szapocznikow, która w 1973 roku zmarła na raka piersi w wieku 47 lat. Obie serie formalną stylistyką nawiązują do jej „Zielnika" (1971/1972) – ostatniego cyklu zrealizowanego przed śmiercią.


Dorota Stolarska-Kultys

Natalia (Natalia LL) Lach-Lachowicz
Natalia (Natalia LL) Lach-Lachowicz

Artystka zajmuje się fotografią, grafiką, malarstwem i rysunkiem. Działa na pograniczu sztuk medialnych, realizuje filmy eksperymentalne, wideo, performensy i instalacje. Pisze teksty krytyczne i zajmuje się teorią sztuki. W 1970 roku wraz z Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem i Antonim Dzieduszyckim była współzałożycielką grupy i galerii Permafo (1970–1981), które skupiały artystów związanych ze sztuką pojęciową i wniosły istotny wkład w rozwój sytuki konceptualnej w Polsce. Równolegle od połowy lat 70. włączyła się w światowy ruch feministyczny. Ewa Gałązka (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum...