Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Rąbanie lasu. Walka

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Rąbanie lasu. Walka

Udostępnij:
Datowanie: 1921-1922 r.
Technika: malarstwo olejne
Materiały:farby olejne, płótno
Rozmiar:wys. 99 cm, szer. 108 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1932
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/47
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Płaszczyznę obrazu rozsadza dynamika kompozycji złożonej z odrealnionych form malowanych nasyconymi barwami, które autor stara się okiełznać ciemną linia konturu. Rozpoznajemy dwie istoty z uniesionymi w dłoniach toporami – walczą z „bestiami”, wszystko zdaje się pulsować „nienasyconością formy”. Obraz „Walka" jest niezwykle dynamiczną kompozycją namalowaną z użyciem nasyconych kolorów, które z pozoru tworzą nierealne, niepokojące kształty, ale właśnie w tej dynamice, układzie przestrzennym, najpełniej wyrażona jest Teoria Czystej Formy. Według Teorii Czystej Formy podstawową kategorią powstawania i analizowania dzieła jest forma plastyczna, sztuka bowiem nie stawia sobie żadnych innych celów: znaczeniowych, poznawczych czy estetycznych. Odczuwany niepokój metafizyczny wywołany jest przez tajemnicę istnienia i wyraża się w religii, filozofii oraz sztuce, przy czym to właśnie plastyka odgrywa najważniejszą rolę, ponieważ obecnie tylko ona potrafi wywołać poczucie tajemnicy i niepokój metafizyczny. Poglądy na sztukę Witkacy zawarł w pracach: „Nowe formy w malarstwie i wynikające z stąd nieporozumienia" (1919) oraz „Szkice estetyczne" (1922). Dynamika kształtów, linii, kolorów składa się na wyraz dzieła – wedle tych kategorii Witkacy analizował obrazy pochodzące z różnych epok. Sztuka dawna była harmonijna, obecnie artysta odczuwa świat jako pełen zagrożeń i niepokojów, dlatego też jego sztuka jest wynaturzona, konwulsyjna, perwersyjna i dysharmonijna. Według pesymistycznej wizji Witkacego świat zmierza do nieuniknionej katastrofy.

Ewa Gałązka (Cytat za: „Abecadło", red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s.nlb. [423]).

Bibliografia

Minich, Marian, Szalona galeria, Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1963, s. 145 i kol..,Marian Minich, Maria Rubczyńska, Janina Ładnowska, Rocznik Muzeum Sztuki w Łodzi 1930 - 1962, rozdz.: poz. 101, Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi ; Towarzystwo Przyjaciół Łodzi,

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Jako malarz, portrecista, pisarz i dramaturg prezentował model artysty totalnego, dla którego sztuka była nie tylko twórczością, ale również wyrazem bolesnego odczucia rozpadu wartości i świata. Ważnym elementem jego aktywności była również fotografia – początkowo wykonywał pejzaże i serie portretów. Istotne w jego zdjęciach było zafascynowanie twarzą i możliwościami fotografii, która pozwalała rejestrować krótkotrwałe, zmienne stany emocjonalne. W latach 20. i 30. fotografia była dla Witkacego formą utrwalenia jego „teatru życia”, była grą z własną osobowością – prawdziwą i wyimaginowaną. Ewa Gałązka  (Cytat...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty