Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Grafika zastępcza dla video
Grafika zastępcza dla video
Kompozycja unistyczna 9

Władysław Strzemiński

Kompozycja unistyczna 9

Udostępnij:
Datowanie: 1931
Technika: malarstwo olejne
Materiały:płótno, farby olejne
Rozmiar:wys. 48 cm, szer. 32 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1931
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/43
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

W rozumieniu Władysława Strzemińskiego unizm był zerwaniem z tradycją malarstwa, w której dominującą rolę odgrywał dynamizm przedstawienia, a powierzchnia obrazu była podzielona i podporządkowana wizji artysty. Artysta wierzył, że w sztuce następuje linearny rozwój. Samego siebie zaś widział jako reformatora i modernizatora. Czerpał inspirację z postimpresjonizmu, kubizmu, suprematyzmu, lecz nie wahał się wejść w polemikę z ideami i praktyką tych nurtów, aby przekroczyć ich dokonania, a w konsekwencji przyczynić się do dalszego rozwoju sztuki. Efektem jego poszukiwań był unizm – nurt malarstwa abstrakcyjnego, w którym reguły kompozycji były podporządkowane cechom medium obrazowego: płaszczyznowości, statyczności oraz obecności granic – ram i krawędzi blejtramu. Brak dynamizmu, iluzji przestrzeni, kontrastów, a nawet linii oraz podporządkowanie proporcji form kształtowi płótna sprawia, że obraz unistyczny w swojej jednolitości jest radykalną afirmacją własności obrazu malarskiego.

Anna Nawrot (Cytat za: „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 306)

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...

Zasoby - elementy zespołu
Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty
Elementy powiązane - wystawy